Gogolin

Krytą pływalnię tworzą dwie niecki wodne: duża oraz mała.