Kamień Śląski

Obiekt rekreacyjno-sportowy przy ul. Bronisławy 6, zbudowany został dzięki staraniom Księdza Proboszcza oraz Koła Mniejszości Niemieckiej.